Azərbaycan respublikası daxİlİ İşlər nazİrlİyİ

BAŞ PASPORT, QEYDİYYAT
VƏ MİQRASİYA İDARƏSİ

Baş Pasport İdarəsi

Regİonal İdarə və şöbələr ətraflı
Elektron növbəyə yazıl daxİl ol