Azərbaycan respublikası daxİlİ İşlər nazİrlİyİ

BAŞ PASPORT, QEYDİYYAT
VƏ MİQRASİYA İDARƏSİ

Vəsiqənin verilməsinə görə
rüsumlar

 

Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına  şəxsiyyət vəsiqəsinin verilməsinə görə rüsumlar

                                    rüsumun növü         məbləğ
Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsinin verilməsinə və ya dəyişdirilməsinə görə: on gün müddətində verildikdə və ya dəyişdirildikdə       5 manat
Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsinin verilməsinə və ya dəyişdirilməsinə görə: üç iş günü müddətində verildikdə və ya dəyişdirildikdə       50 manat
Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsinin verilməsinə və ya dəyişdirilməsinə görə: bir iş günü müddətində verildikdə və ya dəyişdirildikdə       70 manat

 

Regİonal İdarə və şöbələr ətraflı
Elektron növbəyə yazıl daxİl ol