Azərbaycan respublikası daxİlİ İşlər nazİrlİyİ

BAŞ PASPORT, QEYDİYYAT
VƏ MİQRASİYA İDARƏSİ

Vəsiqənin verilməsinə görə
rüsumlar

 

Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına  şəxsiyyət vəsiqəsinin verilməsinə görə rüsumlar

                                    rüsumun növü         məbləğ
Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsinin verilməsinə və ya dəyişdirilməsinə görə: on gün müddətində verildikdə və ya dəyişdirildikdə       5 manat
Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsinin verilməsinə və ya dəyişdirilməsinə görə: üç iş günü müddətində verildikdə və ya dəyişdirildikdə       25 manat
Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsinin verilməsinə və ya dəyişdirilməsinə görə: bir iş günü müddətində verildikdə və ya dəyişdirildikdə       35 manat

 

Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına  Miqrasiya İdarəsi tərəfindən verilən şəxsiyyət vəsiqəsinə görə rusumlar
                          rüsumun növü         məbləğ
Azərbaycan Respublikasının hüdudlarında istifadə edilməsi üçün 16 yaşına çatdıqdan sonra Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayan vətədanşlığı olmayan şəxsə şəxsiyyət vəsiqəsinin verilməsinə görə.      6 manat
Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənara getməsi üçün Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayan vətəndaşlığı olmayan şəxsə şəxsiyyət vəsiqəsinin verilməsinə görə.       11 manat
Regİonal İdarə və şöbələr ətraflı
Elektron növbəyə yazıl daxİl ol