Azərbaycan respublikası daxİlİ İşlər nazİrlİyİ

BAŞ PASPORT, QEYDİYYAT
VƏ MİQRASİYA İDARƏSİ

Dəyişdirilmə qaydaları

Vətəndaşların şəxsiyyət vəsiqələri aşağıdakı hallarda dəyişdirilməlidir.

   - Şəxsiyyət vəsiqəsi 10 (on) illik müddətə, 55 yaşı tamam olmuş şəxslərə isə qeyri-müəyyən müddətə verilir. Şəxsiyyət vəsiqəsinin etibarlılıq müddəti bitdikdə, yaxud vətəndaşın soyadı, adı, atasının adı dəyişdikdə və ya şəxsiyyət vəsiqəsi, o cümlədən onun elektron daşıyıcısı (çip) yararsız hala düşdükdə, yaxud vəsiqənin üzərindəki məlumatların səhv olduğu müəyyənləşdirildikdə, vətəndaş şəxsiyyət vəsiqəsinin dəyişdirilməsi üçün 1(bir) ay müddətində vəsiqə verən orqana müraciət etməlidir.

Qeyd: 2018-ci ilin sentyabrın 1-dək verilən (elektron daşıyıcısı olmayan) şəxsiyyət vəsiqələri vətəndaş 25. 35, 50 yaşına çatanadək və ya vətəndaşın soyadı, adı, atasının adı, yaşayış yeri, ailə vəziyyəti, hərbi vəzifəsi dəyişilədək, yaxud şəxsiyyət vəsiqəsi itənədək, yararsız hala düşənədək və ya şəxsiyyət vəsiqəsinin üzərindəki məlumatların səhv olduğu müəyyənləşdirilənədək qüvvədə qalır.

    - Vətəndaş elektron daşıyıcı olmayan etibarlılıq müddəti bitməmiş şəxsiyyət vəsiqəsinin yeni şəxsiyyət vəsiqəsinə dəyişdirilməsi üçün müraciət edə bilər.
    - Şəxsiyyət vəsiqəsinin etibarlılıq müddətinin bitməsi, yaxud vətəndaşın soyadının, adının, atasının adının dəyişməsi və ya şəxsiyyət vəsiqəsinin, o cümlədən onun elektron daşıyıcısının (çipin) yarasız hala düşməsi ilə əlaqədar şəxsiyyət vəsiqəsi dəyişdirilərkən vətəndaşın fotoşəkli vəsiqə verən orqanda şəkilməklə aşağıdakı sənədlər tələb edilir:

    - şəxsiyyət vəsiqəsinin dəyişdirilməsi haqqında ərizə-anket ( 2 nömrəli əlavə);
    - şəxsiyyət vəsiqəsi;
    - dövlət rüsumunun ödənilməsi barədə sənəd;
   - vətəndaşın adı, atasının adı, ailə vəziyyəti dəyişdikdə qeyd olunanlardan əlavə doğum haqqında şəhadətnamə, nigahın bağlanması və ya pozulması haqqında şəhadətnamə.

    Şəxsiyyət vəsiqəsi vətəndaşın “Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən ödədiyi dövlət rüsumunun məbləğinə müvafiq olaraq həmin qanunda nəzərdə tutulmuş müddətdə verilir və ya dəyişdirilir.

Şəxsiyyət vəsiqəsinin dəyişdirilməsinə görə dövlət rüsumu ödənilir:

  • 10 gün müddətinə - 5 AZN
  • 3 iş gününə - 25 AZN
  • 1 iş gününə - 35 AZN

Regİonal İdarə və şöbələr ətraflı
Elektron növbəyə yazıl daxİl ol