Azərbaycan respublikası daxİlİ İşlər nazİrlİyİ

BAŞ PASPORT, QEYDİYYAT
VƏ MİQRASİYA İDARƏSİ

Yeniliklər

Baş Pasport, Qeydiyyat və Miqrasiya İdarəsinin regional şöbələri tərəfindən Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində keçirilən səyyar xidmətlərdən görüntülər.

17.05.2016

           

           

Regİonal İdarə və şöbələr ətraflı
Elektron növbəyə yazıl daxİl ol