Azərbaycan respublikası daxİlİ İşlər nazİrlİyİ

BAŞ PASPORT, QEYDİYYAT
VƏ MİQRASİYA İDARƏSİ

Səyyar Xidmətlər

Regİonal İdarə və şöbələr ətraflı
Elektron növbəyə yazıl daxİl ol