Azərbaycan respublikası daxİlİ İşlər nazİrlİyİ

BAŞ PASPORT, QEYDİYYAT
VƏ MİQRASİYA İDARƏSİ

Binəqədi Polis İdarəsi

Regİonal İdarə və şöbələr ətraflı
Elektron növbəyə yazıl daxİl ol