Azərbaycan respublikası daxİlİ İşlər nazİrlİyİ

BAŞ PASPORT, QEYDİYYAT
VƏ MİQRASİYA İDARƏSİ

Xarici dövlətin vətəndaşlığını qəbul etmiş Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıları üçün Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsində nəzərdə tutulmüş cəza bəarədə

Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 318-2-ci maddəsinə əsasən ”Xarici dövlətin vətəndaşlığını qəbul etmiş Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı tərəfindən bu barədə Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinə və ya Dövlət Miqrasiya Xidmətinə  bir ay müddətində yazılı məlumatın verilməməsi- üç min manatdan beş min manatadək miqdarda cərimə və ya üç yüz altmış saatdan dörd yüz səksən saatadək ictimai işlər ilə cəzalandırılır”.

 

 

Regİonal İdarə və şöbələr ətraflı
Elektron növbəyə yazıl daxİl ol